Tarix

2001 yilgi fond 

history002

2002 yil birinchi muvaffaqiyatli bug'lanish kondensatori 

history001